Apie projektą

Multimedija verslui yra dalis projekto „Mokslas verslui ir visuomenei“ (MVV). Tai bendra VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto, Matematikos ir informatikos instituto bei Lietuvos mokslininkų sąjungos iniciatyva priartinti mokslininkus prie verslo ir visuomenės, sukurti naujomis interneto technologijomis paremtas priemones, skirtas smulkaus ir vidutinio verslo įmonių veiklai pagyvinti, supažindinti plačiąją visuomenę su mokslininkų veikla, sudominti ja žmones, ypač verslininkus, skatinti prisitaikyti prie greitų pokyčių, susipažinti su informacinių technologijų galimybėmis ir padėti jas lengviau įsisavinti. Virtualų bendravimą ir informacijos kaupimą bei sklaidą elektroninėmis priemonėmis papildys seminarai ir konsultacijos. Šis projektas (VP2-1.4-ŪM-03-K-01-019) yra kuriamas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT-1“, remiant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir koordinuojant VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai. Projektas tęsia sėkmingai veikusio 2004-2006 m. portalo „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“ (http://mokslasplius.lt) veiklą.

Multimedija verslui jungia dvi veiklas: firmos stiliaus interaktyvių ruošinių duomenų bazės sukūrimą ir vaizdo įrašų studijos tvarkymą.

Pagal pirmąją veiklą kuriama interaktyvių ruošinių, skirtų smulkios ir vidutinės verslo įmonės (SVVĮ) firmos stiliaus duomenų bazė. Verslininkas, neturintis nei dizaino, nei informacinių technologijų žinių ir patirties, kaitaliodamas specialistų parengtus elementus gaus savo firmos stiliaus paketą: vizitinių kortelių, voko, firmos blanko pavyzdžius. Naudojant IT įrankius informatikos ir dizaino profesionalai padės SVV įmonei , kuri dažnai tam neturi pakankamai resursų ir kompetencijos, internete susikurti paruoštus naudoti failus įmonės firminiam stiliui. Tam bus sukurta standartinių ruošinių DB, kuriuose interesantas galės pasirinkti jam tinkamą informacijos struktūrą, elementus bei spalvinį sprendimą. Juos įvairiai kaitaliojant SVVĮ specialistai, neturintys nei IT, nei dizaino patirties, gaus profesionalų rezultatą: vieningo stiliaus firmos įvaizdžio rinkinį, tinkamą spausdinimui. Skaitmeniniai failai bus parengti taip, kad juos galėtų naudoti eiliniai vartotojai.

Pagal antrąją veiklą numatoma plėtoti Matematikos ir informatikos vaizdo ministudijos turimus pajėgumus sutvarkant jau turimų įrašų archyvą; transliuoti internete renginius susijusius su SVVĮ veikla, skatinant įmones naudoti vaizdo įrašus ir transliacijas mokymuisi/tobulėjimui. Numatomi darbai yra tokie:
      1) Vartotojo sąsaja portale, kad būtų galima archyve ieškoti pagal pasirinktus kriterijus: laiką, temą, pranešėjus, raktažodžius;
      2) Turinio valdymo sistema virtualiam archyvo duomenų tvarkymui ir paieškos rezultatų vizualizavimui ;

Multimedija verslui veiklose dirbo VU MII specialistai:
      Viktoras Dagys (veiklų vadovas, viktoras.dagys@mii.vu.lt)
      Evaldas Ožeraitis (inžinierius programuotojas, evaldas.ozeraitis@mii.vu.lt)
      Aurimas Rapečka (inžinierius programuotojas, aurimas@litua.com)
      Jonas Zdanevičius (inžinierius programuotojas, jonas.zdanevicius@mii.vu.lt)
      † doc.dr. Nerutė Kligienė (veiklų vadovė)

Firmos stiliaus dizaino reikalus tvarkė ir interaktyvius ruošinius kūrė dizaino firma UAB „Artefaktas“.